مدیریت‌ها و گروه‌ها
تماس با ما

vpaa@sharif.edu

Tel:  021- 6616 5050

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر محمود سعادت فومنی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر حمید ضرابی زادهدکتر غلامرضا وثوقی

دکتر علیرضا مشفق

مدیرامور آموزشی

مدیر تحصیلات تکمیلی

                  مدیر ارزیابی و نظارت

 

دکتر آرش امینی

دکتر مجید رفیعی

دکتر محمد صالح تواضعی

مدیر جذب و هدایت
استعدادهای درخشان

مدیر آموزشهای آزاد  و الکترونیکی

رئیس گروه سنجش و برنامهریزی

  
 

 

 


   

           

 

  

اطلاعیه‌ها
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus